Нов световен ред

July 26th, 2014

Защо има толкова много материали – клипове, книги, интервюта, описващи зъл световен ред, който Илюминати искат да наложат насила, за да поробят човечеството и планетата? Не е ли това най-удобната конспиративна теория, от която определени влиятелни хора имат изгода и която бива повтаряна като мантра от милиони невежи хора по целия свят?   Какво всъщност […]

C.G. Saliby – From Nomad to Monad

May 28th, 2014

Monad (is Greek for μονάς monas ” unit‖, μόνος monos “alone”), according to the Pythagoreans, Monad was a term for the totality of all beings, being the source or the One meaning without division. Nomad (is Greek for νομάς, nomas, meaning one roaming about for pasture), or is a member of a community of people […]