Perfectum hominem

Адам Вайсхаупт

Как се е случило така, че едно революционно движение, отдадено на унищожаването на корумпираните европейски монархии и привилегировани елити, се е превърнало в събирателен образ на всичко, срещу което се бори, благодарение на пропагандата на своите врагове? В няколко исторически периода Илюминати са се стремили да премахнат супер-богатите и са били варварски преследвани и избивани, в отговор на това. Как тогава биват бъркани с кукловодите, стоящи зад тираничните привилегии и власт? Това е пълен абсурд. Всеки човек, знаещ поне малко за историята на Илюминати, ще види, че целите им са несъвместими с това, което описват ордите от конспиративни теоретици и „пророци“, противопоставящи се на Новия световен ред.

В опит да бъде хвърлена светлина върху митовете, заобикалящи ордена и един от най-известните му Велики Магистри – Адам Вайсхаупт, следва кратък списък от въпроси и отговори.

***

Адам Вайсхаупт ли е основателят на ордена на Илюминати?

Не, орденът е много по-стара организация, съществуваща от хилядолетия.

Бил ли е Адам Вайсхаупт Велик Магистър на Илюминати?

Да. Живял е в Бавария, Германия и тъй като е първият, вкарал ордена в публичното съзнание, понякога е претендирал, че това е ново общество, създадено от него. Така е успявал да избегне въпроси, относно дългата история на Илюминати, които биха могли да разкрият важни детайли на противниците на ордена. Илюминати все още не са представили публично точната си история, като пазят тази информация за по-висшите си членове. Съществува погрешно твърдение, че А.Вайсхаупт е казал, че последният цар на Персия е основателят на Илюминати, след което е изпратил писмо на приятел, член в ордена, в което признава, че това е „невинна лъжа“. Вайсхаупт никога не е правил подобно изказване, както и не е писал подобно писмо. Подобни твърдения са абсурдни. Защо републиканска организация, противопоставяща се на монархията, ще твърди, че основателят й е монарх? Защо един Велик Магистър на Илюминати ще пише на друг член по подобна тема, вместо да го обсъди лично с него на закрито заседание, при наличие на необходимата секретност? Твърди се също, че няколко принца и различни барони са били членове на ордена. Звучи ли това вероятно, като се имат предвид републиканските идеи на Илюминати и противопоставянето им срещу аристокрацията, както и тяхната водеща роля във Френската революция, която разбива властта на френската монархия и води до създаването на френската република?

Отхвърля ли Адам Вайсхаупт католицизма и йезуитите?

Да. Той е гностик. Това означава, че е враг на невежеството на юдаизма, християнството и исляма. Обичал е да бъде описван като деист, а не теист. Всеки, който разбира идеите на гностицизма, ще разбере защо.

Бил ли е Адам Вайсхаупт повлиян от европейското Просвещение?

Да. Той е бил радикален свободомислещ, но не е тръгнал по пътя на атеизма и агностицизма, както много други водещи мислители. Искал е да донесе светлината на знанието/гносиса на тези, изгубени в тъмнината на „сатаната“ (в гностицизма, „сатана“ е аврамическият „бог“ на юдаизма, християнството и исляма).

Били ли са Илюминати част от Свободното масонство?

Не. Масонството е създадено от Илюминати, но след това еволюира в нежелана посока (парадоксално, заради успеха си в Америка, където всички главни фигури, замесени в Американската революция, са били свободни масони) и с течение на времето се превръща в събирателен образ на всичко, на което Илюминати се противопоставят. С други думи – Масонството се корумпира и се трансформира в потисническото движение, на което някога се е противопоставяло. Илюминати не се движат по един и същ път с масоните. Те остават верни на идеите си, въпреки че никога не успяват да се отърсят от връзката си с масонството, в очите на непросветените и зле информираните. Масонството, тъй като е създадено от Илюминати, не притежава тайни, които да не са познати и на ордена.

Вярвали ли са Илюминати и Адам Вайсхаупт в усъвършенстването на човешката природа?

Да, в рамките на гностицизма.

Били ли са Илюминати свързани с алхимиците, катарите и рицарите тамплиери?

Да. Всички те са били гностици и орденът е стоял зад всички тях.

Вярват ли Илюминати в премахването на религията?

Не. Само в премахването на невежите религии, поробили и проклели почти цялото човечество – религии като юдаизма, християнството и исляма. Вярно е, че много от членовете на ордена са били скрити под маската си на ортодоксални християни, за да избегнат наказанията, свързани с ерес.

Вярват ли Илюминати в премахването на управлението?

Не. Само в премахването на потисническите такива, като монархии, аристокрации и привилегировани елити. По същата причина Илюминати се противопоставят и на комунистическите режими.

Вярват ли Илюминати в това, че те трябва да управляват света?

Не. Илюминати искат да създадат Нов световен ред, в който всеки да има шанса да се издигне толкова, колкото позволяват талантите му. Когато това се случи, няма да има нужда от съществуването им. Целта на ордена е да освободи и образова хората, колкото се може повече. От eдно общество, изградено от свободни, добре образовани и талантливи индивиди, ще се зароди нов, по-висш тип на човечеството. През цялата история, повечето хора никога не са били свободни или образовани и човешката раса е останала поробена.

Свързани ли са Илюминати с масонския елит в наши дни?

Не. Илюминати отричат Свободните масони и ги нареждат до потисническите аврамически религии. Повечето свободни масони са християнски протестанти, които Илюминати ненавиждат. (Орденът е противопоставен на всички форми на християнството. В исторически план, католицизмът е бил най-големият враг на Илюминати, но в наши дни най-голямата съпротива идва от протестантството.)

Вярват ли Илюминати в един свободен, сраведлив, благороден и обединен свят?

Да. Това е визията на Илюминати, въпреки че ще са необходими много стъпки, за да се се стигне до нея. Национализмът, патриотизмът, разделението, изолацията, различните езици, различните култури и различните религии неизбежно водят до подозрителност, страх и най-накрая – конфликт. Човечеството трябва да се фокусира върху това, което го обединява, а не върху това, което го разделя. Новият световен ред, с общ световен език и обща световна икономика, в който няма граници и стени, символизира най-добре тази идея. Сериалите Стар Трек представят визията за подобно бъдеще. Там се предвижда световна меритократична държава, в която алчността, парите, национализма, „звездизма“ и монархиите са били премахнати. Малко известен факт е, че създателят на Стар Трек – Джийн Родънбъри, е бил розенкройцер. Както вече бе споменато, розенкройцерството е създадено от Илюминати.

Казал ли е Адам Вайсхаупт: „… И от цялото просвещение, което човешкият разум може да даде, нищо не е сравнимо с откриването на това какви сме, на нашата природа, на нашия морален дълг, на какво щастие сме способни и какви са начините да го постигнем.“?

Да.

Вярват ли Илюминати в премахването на частната собственост?

Не, но се противопоставят на притежанието на прекомерни активи. Подкрепят справедливото им разделяне между всички. Когато някой печели повече от необходимото му, той лишава останалите от техния дял. Така се стига до ситуацията, няколко фамилии да притежават огромна част от земята и богатството на една нация, което съсредоточава огромна власт в ръцете им, изземвайки я от останалите. Това не може да бъде толерирано. Това е основата на неравенството и несправедливостта в обществото.

Вярват ли Илюминати в премахването на семейството?

Не, но подкрепят много по-голям контрол от страна на правителството/държавата в живота на проблемните семейства, с цел да ги спаси от самите тях и да им попречи да се превърнат в тежест за останалите членове на обществото. Всички семейства са зависими помежду си, дори и това да не се вижда на пръв поглед. Едно проблемно семейство, влияе на останалите около него. Следователно, правителството трябва да се намеси и да му попречи да повлияе отрицателно и на останалите, както се случва често в днешното общество. Съществува огромна подкласа от провалени семейства, която изстисква парите от данъкоплатците и изисква изключително скъпи полицейски акции, за да я държат под контрол, изключително скъпа съдебна система, изключително скъпи затвори и изключително скъпа система за социални грижи. Тези разходи никога не се възстановяват. Провалените и проблемни семейства са огромно бреме за останалата част от обществото. Следователно, правителството трябва да действа преди проблемът в едно семейство да стане невъзвратим. Никое семейство няма правото, в името на собствената свобода, да се превръща в тежест на други семейства.

Вярват ли Илюминати в демокрацията?

Не. Илюминати вярват в меритокрацията, където правото за глас се дава на тези, които са демонстрирали, че могат да мислят продуктивно за проблемите на деня. Никой не трябва да получава автоматично право на глас, само защото е станал на 16, 18 или 21 години.

Фашисти ли са Илюминати?

Не. Меритокрацията се противопоставя на фашизма. Фашизмът е обсебен от расова чистота, национализъм, патриотизъм и ксенофобия. Меритокрацията се противопоставя на всички тях. Иронично е, но много от хората, които обвиняват ордена във фашизъм, могат много добре да бъдат описани като фашисти.

Бил ли е Албърт Пайк член на Илюминати?

Не. Пайк беше расист, подкрепящ робството. Той беше сред главните автори на подменената идеология на Свободните масони, на която Илюминати се противопоставят. Версията на Пайк за масонството е приета от Стария световен ред, тъй като е съвместима с неговите цели. Предполагаемата връзка на Пайк с ордена е абсурдна. Този човек представлява всичко, срещу което хора като Адам Вайсхаупт, са се борили. Защо едно общество, желаещо да победи тираничните режими, ще поддържа расизма и робството? Подобни теории звучат налудничаво.

Бил ли е Джузепе Мацини член на Илюминати?

Не. Той е имал желание да се присъедини към ордена и първоначално на него е гледано благосклонно. Преминал е няколко нива на посвещаване, преди да бъде сметнат за неподходящ. След това, той установява фалшива версия на Илюминати, която скоро изчезва. Именно това негово действие е в основата на много от зловещите слухове, витаещи около ордена. Трябва да бъде споменато обаче, че не всичките му действия са смятани за враждебни от Илюминати.

Орденът на Илюминати преставал ли е да съществува някога?

Не. Орденът съществува непрекъснато от създаването си. Не е имало прекъсвания, въпреки че в различните си периоди е съществувал под алтернативни имена, за да се предпази от разкриване от враговете си. Орденът никога не е бил разрушаван насила и никога не се е разпадал.

Политическата визия на Илюминати базирана ли е на „Държавата“ на Платон?

Не. Основава се на древни и непознати на обществеността гностични учения.

Противопоставят ли се Илюминати на свободата?

Не. Илюминати са шампиони по свобода и искат хората да бъдат колкото се може по-свободни, в рамките на една справедлива меритократична система. Илюминати се противопоставят на „свободата“, която позволява непропорционално разпределение на ресурсите – от елитите например, оставяйки останалите в недостиг на ресурси и ограничавайки по този начин свободата им.

Има ли някаква истина в конспиративните теории за Илюминати?

Повечето от тези теории са абсурдни – брътвежи на параноици, свързващи неща, които нямат никаква връзка помежду си. Как може едно тайно общество, като Илюминати, което винаги се е противопоставяло на монархията, прекомерното богатство и привилегии, да бъде поставяно до супер-богатия елит, роялистите и династичните фамилии от всяка конспиративна теория? Налудничаво е и само отразява глупостта на хората, които имат подобни идеи. Да казваш, че Илюминати – едно тайно общество, което е трябвало да избягва ударите на Стария световен ред, са кукловодите на света, е малоумно. Всеки конспиративен теоретик, който не прави разлика между Стария световен ред и Новия световен ред, дори не е започнал да разбира ситуацията, в която се намира светът днес. Конспиративните теоретици имат навика да съставят списък с всичко, от което се страхуват, и всичко, което мразят, и да го обобщават в една огромна конспирация, въпреки че парчетата в нея просто не пасват. Всякакви заключения, произлизащи от подобна идиотска колекция от несъвместими съставки, е смехотворна. Старият световен ред е крайно-десен. Би могло да се каже, че Илюминати са по-скоро вляво (прогресивни и либерали), но отхвърлят много леви идеи. Сен-Жюст, Робеспиер и Марат – всичките членове на Якобинския клуб в революционна Франция, са били висши членове на Илюминати. Единствената причина, такива хора да посетят Бохемската гора (Bohemian Grove) e, за да я запалят.

Заможни ли са Илюминати?

Орденът притежава много безценни артефакти. Въпреки това, те никога няма да бъдат продадени, защото отразяват историята и най-големите му тайни. В този смисъл, богатството на Илюминати е огромно, но и не може да бъде реализирано.

Какви са тайните на Илюминати?

Орденът е отворен за политическите си цели, но няма да хвърли светлина по останалите теми, докато не дойде подходящият за това момент.

* * *

Адам Вайсхаупт
Адам Вайсхаупт

Някои от трудовете на Адам Вайсхаупт, свързани с ордена на Илюминати:

Apologie der Illuminaten.

Vollständige Geschichte der Verfolgung der Illuminaten in Bayern.

Schilderung der Illuminaten.

Einleitung zu meiner Apologie.

Einige Originalschriften des Illuminatenordens

Nachtrage von weitern Originalschriften

Kurze Rechtfertigung meiner Absichten.

Nachtrag zur Rechtfertigung meiner Absichten.

Apologie des Mißvergnügens und des Übels.

Das Verbesserte System der Illuminaten.

Der ächte Illuminat, oder die wahren, unverbesserten Rituale der Illuminaten.

Pythagoras, oder Betrachtungen über die geheime Welt- und Regierungskunst.