Perfectum hominem

Posts by ILLUMINATIONIS:

Homo Duplex

Homo Duplex

Френският социолог Емил Дюркем създава термина „хомо дуплекс“ (дуплекс: съставен от две части), чийто смисъл означава, че човешкото същество е съставено от две части, които той нарича „сакрална“ и „профанска/скверна/несвята“. „Сакрална“ идва от латинското sacrare – „да направиш свято“. Отнася се до религиозното и духовното ни измерение и нещата, на […]

Отвъд северния вятър

Отвъд северния вятър

Нито по суша, нито по море ще намерите пътя към Хипербореите. Пиндар Хиперборея – вечно осветеният рай отвъд северния вятър, където богът на разума Аполон прекарва зимите си. Орфизмът е първообразът на илюминизма и първата в света рационална, математическа, научна и философска система, проповядваща безсмъртието на душата. Осъждана от всички […]

Безкрайна война

Безкрайна война

Мирът никога не е съществувал като система, мирът винаги е бил пауза между две войни. По време на война потеглят три влакови композиции: Медиите убеждават, че военните контингенти в чужбина се бият с терористите там, за да не дойдат терористите тук. В действителност се бият за геополитически, геоикономически и геостратегически […]

Дълбоката държава

Дълбоката държава

Наред с редица индустриални капиталистически форми за експлоатация се формира и една нова, типична за капиталистическото общество – индустрията на печата. Една индустрия, която едновременно с правенето на пари моделира и съзнанието на масите в интерес на капиталистическата система. Коктейлът от новини, псевдоновини, слухове, фалшификации, окастрени новини се поднася, подготвен […]

Героите умират тихо

Героите умират тихо

Където има любов, там няма страдание, което би могло да сломи човека. Най-голямото нещастие е егоизмът. Ако обичате единствено себе си, то като настъпят тежки житейски изпитания, човек започва да проклина своята съдба и преживява страшни мъки! А там, където има любов и грижа за другия, там няма отчаяние… Феликс […]