Perfectum hominem

Posts by ILLUMINATIONIS:

Измамата Христос

Измамата Христос

Моята молитва Благословен Бог наш… О, мой боже, правий боже!Не ти, що си в небесата,а ти, що си в мене, боже –мен в сърцето и в душата… Не ти, комуто се кланяткалугери и поповеи комуто свещи палятправославните скотове; не ти, който си направилот кал мъжът и жената,а човекът си оставилроб […]

Преломът

Преломът

Смятате ли, че собствените ви разбирания и убеждения са несломими? Смятате ли за невъзможно някога изобщо да промените до неузнаваемост ценностната си система? Смятате ли, че притежавате силна и непоклатима вяра? Тогава ние ви предлагаме следният хипотетичен сценарий, но вие сте тези, които трябва да отговорят честно пред себе си. […]

Преди зазоряване

Преди зазоряване

Най-извратеното и измамно божество, пред което човечеството някога се е покланяло, е това на Авраам – божеството, на което служат милиарди християни, евреи и мюсюлмани – с общ знаменател аврамисти. Тази духовна пандемия се е появила, когато Яхве наредил на Авраам да заколи собствения си син – и той, въпреки […]

Грях за спасение

Грях за спасение

Цивилизацията винаги е представлявала една система за контрол. От зората на съществуването си господстващата прослойка без значение от епоха и локация винаги е търсила начини да наложи волята си върху масите, чрез въвеждането на извратената ценностна система на „легитимна авторитарност“. Никога не е имало колебание относно репресиите и погромите, ако […]

Диалектика на свободата

Диалектика на свободата

Историята е телеологична. Тя има „telos“ – край, цел. Тя не е просто сбор от случайни събития, а се движи в конкретна посока, която може да бъде определена. Хегел идентифицира централната ос на историята – свободата. Той казва: „Историята на света не е нищо друго, освен прогресът на свободното съзнание.“ […]