Perfectum hominem

Джон Кенет Гълбрайт – Анатомия на властта

“Анатомия на властта” е книга на харвардския икономист Джон Кенет Гълбрайт. В нея той класифицира три типа власт: компенсаторна, при която подчинението се купува, принуждаваща, при която подчинението се печели чрез създаване на болезнена алтернатива, и условна власт, при която подчинението се придобива чрез убеждаване. Накратко – пари, сила и идеология.

Властите допълнително са категоризирани по произход: властта произлиза от личността или качествата на водача, от благосъстоянието или от организацията.

Книгата разглежда в детайли кратката история на използването на властта, описвайки промяната от принуждаваща, през компенсаторна към условна власт, както и преминаването от личността и благосъстоянието към организацията. Накрая разглежда детайлно това, в което Гълбрайт вижда основните източници на власт в съвременния свят: правителствен, военен, религиозен и медиен.