Perfectum hominem

Енигмата

Няколко избрани човека са информирани през изминалите 5 години, за естеството на сложната схема, която Илюминати използват, за да предпазят основната си тайна. Също така е решено, същата тази информация да бъде предоставена на по-широк кръг от хора. Досега никой не е успявал да обясни оставените следи, без намесата на съветник от Илюминати. В повечето случаи, тези съветници се свързват с определени хора, само когато последните са показали значителен напредък към разрешаването на следите.

На няколко пъти многобройните преследвания, на които Илюминати са били подложени през вековете, са поставяли тайната им в голяма опасност от разкриване от техните врагове. По тази причина е решено да бъде изработен усъвършенстван пъзел, който да я скрие – Светия Граал, като в същото време да дава следи за хората, които искат да я научат. Повечето търсачи на тайната са водени от искрени желания, но има и такива, имащи за цел инфилтрирането и кражбата или унищожението на Граала. По тази причина Илюминати са изключително предпазливи.

Това е съобщението, одобрено за изпращане до шест човека, преди няколко години:

Инструктиран съм да ви информирам за следното, което може да Ви бъде от полза. Възможно е да ви помогне да вникнете в сложността на начинанието, което стои пред вас и всички търсещи. Много от тях оценяват факта, че пред тях стои огромен проблем, но повечето не успяват да разберат истинската му и преднамерена сложност. Изборите, които ще направите, зависят изцяло от вас.

Има три дълбоки мистерии, включени в търсенето на „Граала“, две от които са фалшиви и внимателно създадени, за да пазят истинската. Двете фалшиви мистерии са разработени по едно и също време, преди стотици години. И двете са находчиви и всяка има уникално и убедително решение. Те имат повече „публични“ следи от истинската или с други думи – следите и уликите са по-лесни за откриване, въпреки че това не означава, че са по-лесни за разрешаване. Всяка от мистериите, включително и истинската, е способна да еволюира, чрез допълнителни следи, които могат да бъдат пуснати по всяко време – най-вече чрез истории и картини.

И трите мистерии имат пресечни точки – определени ключови факти, общи и за трите. Ако някой попадне в капан в някоя от фалшивите мистерии, той все пак има възможности да намери пътя към истинската, ако направи правилен избор на подобна пресечна точка. Такъв правилен избор може да се направи само, ако се изостави цялата информация от фалшивата мистерия. Това е част от задачата. Като цяло, никой не прави правилния избор, защото изоставянето на години усилена работа и проучвания е прекалено трудно за повечето хора, особено ако са смятали, че са постигнали добър напредък. Съществува и друг „капан“ – възможно е да се прескочи от едната фалшива мистерия към другата, като се пропусне истинската.

Ще се свържем с всеки, постигнал добър напредък по истинската мистерия, като преди това трябва да се убедим, че този човек не работи за някой от нашите врагове. Блокирането на достъпа за нашите врагове е от първостепенно значение.

В момента сте постигнали забележителен напредък с една от фалшивите мистерии. Попаднали сте на материал, които може да ви заведе до пресечна точка, но все още не сте се ориентирали в правилната посока. Предполага се, че имате необходимите качества, за да продължите, но други също са ги притежавали и въпреки това са продължили да преследват фалшивите мистерии. Въпреки че са изключително привлекателни, те нямат никаква стойност. Никой все още не е успял да ги разреши, а някои дори ги намират и за по-привлекателни от истинската. За разлика от тях, за истинската има неопровержимо доказателство за истинността й. Ако то не съществуваше, тя отдавна щеше да е сметната за невярна.

Тази информация би могла да бъде от полза. Предполага се, че ще имате късмет в своето приключение и ако е така, ще се свържат с вас. За съжаление, не мога да съм по-конкретен към момента. Вярно е, че в момента се навлиза в по-активен период и ще бъдат открити още много следи през следващите години от различни и дори неочаквани източници. Хора, като вас, ще са в най-добра позиция за откриването им, но ще трябва да отсявате истината от заблудите. Обикновено заблудите изглеждат привлекателни, докато истината може да бъде съвсем проста и обикновена.

Пожелаваме успех и може да бъдете сигурен, че само този, който не търси Граала, няма никога да го открие.

Wizard of Oz a.k.a. Path to Illumination