Perfectum hominem

Степени

Степени

Илюминати имат десет степени – седем стандартни и три мистерийни. Оригиналните степени са формулирани от първият Велик Магистър на Илюминати – древногръцкият мистик, философ и математик Питагор. Базирани са на космологичната му система, която е едновременно символична и реална. Питагор е първият човек, който се е наричал философ – обичащ […]

Секс

Секс

Древните месопотамци често изобразявали Богинята на Земята до свещено дърво и с мъдра змия за компания. Месопотамската култура еволюирала в тази на Вавилонската Империя, която покорила кралството на Юдея и поробила евреите. Те се превърнали в обърканите хора, които познаваме днес, именно по време на пленничеството си във Вавилон. Точно […]

Венера

Венера

Древните египтяни и гърци смятали, че сутрешната и вечерната звезди (т.нар. “Зорница”, “Денница” и “Вечерница”) са две различни тела, а не една и съща планета (Венера), видяна по различно време. Гърците наричали сутрешната звезда Фосфорос (Phosphoros/Phosphorus), “Носител на светлината” или Еосфорос (Eosphoros/Eosphorus), “Носител на зората”. Вечерната звезда била наричана Хесперос […]