Секс

February 10th, 2014

Древните месопотамци често изобразявали Богинята на Земята до свещено дърво и с мъдра змия за компания. Месопотамската култура еволюирала в тази на Вавилонската Империя, която покорила кралството на Юдея и поробила евреите. Те се превърнали в обърканите хора, които познаваме днес, именно по време на пленничеството си във Вавилон. Точно това е и моментът, в […]