Perfectum hominem

Николо Макиавели – Избрани съчинения

Обикновено когато хората желаят да спечелят благоволението на някой владетел, те му поднасят в дар вещи, които са им най-скъпи, или такива, които най-много биха го зарадвали; затова често виждаме да подаряват на владетел коне, оръжие, брокати, скъпоценни камъни и други подобни украшения, достойни за неговото величие. И така в желанието си и аз да предложа на Ваша светлост някакво свидетелство за моята преданост, аз не намерих сред цялото мое имущество вещ, която да ми е по-скъпа и която да ценя така високо, както познаването делата на великите люде, придобито от мен след дълъг опит от нашето съвремие и от постоянното изучаване на древната история. И като проучих и обмислих много старателно тези мои знания, ги изложих в тази малка книжка, която поднасям в дар на Ваша светлост.