Perfectum hominem

Отвъд северния вятър

Нито по суша, нито по море ще намерите пътя към Хипербореите.

Пиндар

Хиперборея – вечно осветеният рай отвъд северния вятър, където богът на разума Аполон прекарва зимите си. Орфизмът е първообразът на илюминизма и първата в света рационална, математическа, научна и философска система, проповядваща безсмъртието на душата. Осъждана от всички религии на сляпо вярващите и ирационалните. Ние осъждаме робските аврамически религии и техния Господ (Елохим, Аллах) – богът на мъчението и страданието, който нарежда  на бащи да принасят в жертви децата си. Един Сатана, радващ се на безбройните вопли и стонове, издавани от прокълнатите грешници. Заклеймяваме и всички пророци и пратеници, като слуги на Демиурга.

Както пише Франц Кафка:

Месията ще дойде само тогава,
когато вече няма да е нужен.
Ще дойде в деня след неговото пристигане.
Той ще дойде не на последния ден,
а на най-последния ден.

Никой няма да ни донесе спасение. Ние сами трябва да го намерим. Присмиваме се на всеки, който отрича божествения потенциал на човека. Бог е извън теб и в теб. Бог не е сътворил Вселената, но Вселената се трансформира в Бог – и този процес продължава тук и сега. Абраксас е нашият божествен образец. Всяка душа (монада) рано или късно ще се присъедини към Абраксас, изгубените отново ще се върнат в Божественото общество. Този божествен ход на събитията може да се докаже по научен път, философски и преди всичко всичко – черпейки от единствения непресъхващ вселенски извор – математиката!

Числата управляват вселената.

Мотото на питагорейците.

Какво се случи с Питагорейския съюз и неговите адепти, след като бяха прогонени от Кротон? Това общество се съвзе след тежкия удар, и днес е познато като Illuminati. Учението му оцелява и надживява противниците си, въпреки ожесточеното преследване на аврамистите, които сигурно един ден също ще надживее.

Истината не може да противоречи на истината.

Джордано Бруно (учен и илюминист)

Школите на орфизма, питагорейството, херметизма, гностицизма, неоплатонизма, митраизма, манихейството, богомилството, тамплиерството, оригиналното франкмасонство (което няма нищо общо с днешното протестантско масонство) и розенкройцерството представят по най-различен начин тайните на хипербореите.

Абстрактна истина няма, истината е винаги конкретна.

Хегел

Тази верига от учения е свидетелство за една хилядолетна борба. Присъединете се към редиците на светлината и разума. Единственият „свещен текст“, който можем да ви предложим, е този на математиката, числата/буквите на Вселената – кодът на самото съществуване. Математиката е навсякъде, в осезаемото и неосезаемото, в живото и неживото – следователно и Бог е навсякъде и във всичко.

Природата е творец на всички творци.

Гьоте

Благословено да е божественото число, което е родило богове и хора.

Питагор