Perfectum hominem

Петък 13-ти

Навсякъде разумът е под постоянна атака. Ислямът е един от основните вектори на противопоставяне срещу разума в днешния свят, но ирационалното мислене се развива навсякъде. Всички хора, управлявани от вяра, от субективните си преживявания, от усещанията си, от мистичните си интуиции – всички те са се превърнали в противници на разума и логиката. Всеки, проповядващ релативизъм, митове, субективност, солипсизъм, нарцисизъм, политическа коректност и т.н. отказва да приеме и уважава рационализма.

Клането в Париж на 13-ти Ноември (Петък) показва нагледно точно какво представлява светът, противопоставящ се на разума. Единствената противоотрова за такъв свят е светът на знанието – съставен от рационални човешки същества, подкрепящи и следващи разума и логиката, а не абсурдни религиозни системи. Светът става все по-побъркан, а не по-подреден и причината за това е, че хората ненавиждат здравия разум и активно му се противопоставят за сметка на всичко, което ги кара да се чувстват добре и ги издига в собствените им очи. Защо някой би подкрепял ирационални вярвания, формулирани преди хилядолетия? Тези хора просто са пропуснали да еволюират. Като обръщате гръб на философията и математиката, това не означава, че сте мъдро и одухотворено човешко същество, а че сте обикновен глупак! Всички рационални хора трябва да скъсат връзките с ордите от ирационалисти, вярващи във всичко, което им се поднася по подходящия начин. Новият Свят трябва да бъде изграден от хората на здравия разум. Тези, които са спрели развитието си на ниво древни и отдавна оборени вярвания, със сигурност не биха могли да освободят човечеството от оковите на миналото. Как е възможно някой да си представя, че молитвите и медитациите могат да са отговор за каквото и да било? Здравият разум и логиката са основата на човешкия прогрес – те ни отличават от животните. Всичко останало пречи на човешкия напредък.

В Илюминизма няма място за хора, изповядващи християнство, ислям, юдаизъм, индуизъм, таоизъм, ню-ейдж и т.н. Тези хора са правили и продължават да правят всичко, за да пречат на здравия разум, поддържайки остарели вярвания, които отдавна са доказани като абсурдни от науката, философията и математиката. Ако не сте достатъчно рационално човешко същество, за да видите, че математиката е есенцията на рационализма, както и че човечеството трябва да се обърне именно към нея, за да бъде рационално, то тогава сте именно част от ирационалната армия, спираща човешката еволюция.

Х.Л. Менкен казва:

„… не е достатъчно да бъде показана истината; необходимо е също да бъде разкрита и осъдена лъжата. Да се признае, че лъжата има право на изслушване, че сме длъжни да се отнасяме с нея внимателно, защото милиони глупаци я харесват, а хиляди шарлатани живеят от нея, като я разпространяват – да признаем това, както по-нелепите опити за помиряване на науката и религията правят, означава да изоставим една справедлива кауза в ръцете на враговете й по един малодушен начин, незаслужаващ извинение.“

Политическата коректност е идеологията, проповядваща, че не трябва да бъдат атакувани нещата, които „милиони глупаци харесват“. Парижкото клане е неизбежният продукт на подобно мислене.

„Радикализацията“ е ирационализация. Докато светът се придържа към абсурдни вярвания, превръщащи човешки същества в масови убийци, надяващи се да умилостивят някакъв невидим бог, изобретен в обърканото въображение на глупави хора, той никога няма да е свободен и нормален.

Ирационализмът се грижи светът да е Ад. Само рационализмът може да го превърне в Рай.

Вярата и митовете са неприемливи. Те карат хората да „мислят“ с емоциите си и илюзиите си, не с разума и логиката. Релативизмът поощрява тази ирационална епидемия, казвайки на всеки, че неговите собствени преживявания са Истината. Всъщност, това е абсолютната Лъжа. Това е формулата за лудост.

Събитията в Париж са симптомите на свят, който почита лъжите и заблудите, и потъпква истината. Всъщност, защо хората мразят математиката? Защото там имате истината в нейната неподправена чистота. Математиката – Истината – е най-малко човешкото и най-отдалеченото от човешката природа нещо, което можете да получите, поради което е и толкова презирана от човешката раса. Лъжите, от друга страна, са най-човешката черта – квинтесенцията на човечеството. Хората обичат лъжите – историите, митовете, заблудите, откачените вярвания, самозалъгването, самоподхранващата се пропаганда – всичко, което човек може да измисли, за да се почувства по-добре и по-силен. Важно е да се отбележи, че образователната система прави почти всичко възможно, за да откаже колкото се може повече хора от математиката (а и от почти всички преподавани дисциплини), преподавайки я по възможно най-механичния, сух и роботизиран начин. Учениците се превръщат в своеобразни преносими харддискове, запаметили наизуст всичко, което се иска от тях, но без изобщо да могат да го разберат – за образователната система осмислянето е маловажно, количеството е по-важно от качеството. Това е причината децата да харесват математиката основно в първите класове, да я намразват в по-горните и отново да се интересуват от нея по един или друг начин, след като вече са завършили. Математиката не е просто решаване на безкрайни задачи и наизустяване на дузина формули, както си мислят повечето образователни авторитети – математиката е езикът на самото съществуване. Предметът „математика“, преподаван в училищата, сравнен с живата онтологична математика, е като несъществуващата специалност „Използване на клавиатура и мишка – степен магистър“, сравнена с реална IT дисциплина.

Естествено никой никога не е твърдял, че правилно ръководеното образование не може да даде твърде полезни практически резултати, ако не за усъвършенстване на морала, то поне за развитие на професионалните качества.

Първата опасност от това образование, […] е, че се основава на една фундаментална психологическа грешка, а именно – да си въобразяваш, че рецитирането на учебниците развива интелигентността.

Вместо да подготвя хора за живота, училището ги подготвя единствено за обществени длъжности, където сполуката не изисква и отблясък от интелигентност.

„Психология на тълпите“, Густав Льо Бон

Изборът е между здравият разум и кървавата баня в Париж, и този избор се повтаря от хилядолетия под различна форма. Човечеството ще изчезне, ако продължава да приема субективните лъжи и илюзии, а отхвърля обективната истина, колкото и трудна да е тя. В диалектичен смисъл заблудите водят само и единствено до унищожение.

Здравият разум е този, който може да спре всичко това – здравият разум, на който всеки се учи от първия си ден като човешко същество. На вярата и митовете не трябва да им бъде разрешено да заразяват податливите умове на младите.

Вярата е недопустима при каквито и да е обстоятелства. Митовете могат да бъдат оправдани единствено ако водят до Logos – до логика, философия, математика, знание, до разбиране на обективната истина.

* * *

Просвещението е философско движение от 18-ти век. Най-влиятелният документ от него е Енциклопедия на Дени Дидро и Жан Леронд Д’Алембер, и екип от 150 учени и философи. Публикувана е между 1751 и 1772 в 35 тома и разпространява идеите на Просвещението из Европа и отвъд. В средата на 18-ти век Париж се превръща в център на философската и научната активност, предизвиквайки традиционните доктрини и догми. Философското движение е водено от Волтер и Жан-Жак Русо, разпространяващи идеи за общество, основано на здрав разум, а не на вяра и католически доктрини, идеи за нов граждански ред, както и наука, базирана на експерименти и наблюдения. Политическият философ Монтескьо въвежда идеята за разделяне на властите в управлението – концепция, приета с ентусиазъм от авторите на Конституцията на САЩ. Макар и философите от Френското Просвещение да не са били революционери, идеите им изиграват важна роля в подкопаването на стария режим и в очертаването на Френската Революция. В Просвещението са съществували две основни течения: първото – радикалното просвещение, вдъхновено от философията на Спиноза, застъпващо се за демокрацията, личната свобода, свободата на изразяване и заличаването на религиозните авторитети; и второто – по-умерено, подкрепяно от Декарт, Лок, Кристиан Волф, Исак Нютон и други, търсещо варианти за съгласуване на реформите и традиционните системи. И двете са били противопоставени на консервативното Контра-Просвещение.

Защо ордите на анти-рационализма мразят толкова много Франция и Париж? Защото това е мястото, където е родено рационалното Просвещение, и където великата Френска Революция забива първия пирон в ковчега на Ancien Régime (Старият световен ред) – светът, управляван от вяра, връзкарство и наследствени привилегии.

Мека и Йерусалим са епицентрите на съпротивата срещу здравия разум, на консервативното Контра-Просвещение. Нищо, освен лудост, не се разпространява от тези места. Те са нещо като огромни заведения за психично-болни.

Светът отчаяно се нуждае от второ и последно Просвещение. Имаме нужда от Ера на Разума. Мека и Йерусалим трябва да бъдат забравени. Трябва да бъдат построени Голгонуза (градът на Въображението, Изкуството и Науката на Уилям Блейк) и Логополис – градът на разума, логиката и математиката.

„Тайната на свободата е в образоването на хората, а тайната на тиранията – в поддържането на невежеството им. Да наказваш потисниците на човечеството е милосърдие; да им прощаваш – жестокост.“

Максимилиан Робеспиер

„Законодателите, които ще доведат светлина и ред в този свят, трябва да следват пътя си с неумолима стъпка, безстрашно и непоколебимо, както Слънцето.“

Луи Антоан де Сен-Жюст

„Мисля, следователно съществувам“

Декарт