Perfectum hominem

Степени

Илюминати имат десет степени – седем стандартни и три мистерийни. Оригиналните степени са формулирани от първият Велик Магистър на Илюминати – древногръцкият мистик, философ и математик Питагор. Базирани са на космологичната му система, която е едновременно символична и реална.

Питагор е първият човек, който се е наричал философ – обичащ мъдростта. Той е и първият, който декларира, че Земята не е център на вселената. Вместо това, там той поставя мистичен „централен огън“ (който не е Слънцето), правейки системата му предшественик на тази на Коперник. „Централният огън“ е наричан „Домът на Абраксас“ и символично е представлявал домът на истинския Бог – мястото на божествената светлина. Около него обикаляли десет небесни тела – противоположната Земя (идентична на Земята, движеща се по същата орбита, но диаметрично противоположна на централния огън и, следователно, невидима от Земята), Земята, Луната, Слънцето, 5-те планети, познати по онова време, както и сферата от неподвижни звезди. Отвъд тях било безкрайното пространство. Небесните тела, движейки се по идеално кръгли орбити, създавали божествения звук, познат като Музиката на Сферите, която се разпространявала в цялата вселена.

* * *

Питагорейските степени на Илюминати

Стандартни степени:

1-ва: Раят на неподвижните звезди

2-ра: Кронос (Сатурн). Кронос е бил водачът на титаните. Той управлява света по време на митологичната Златна епоха. Той е и баща на олимпийските богове и е свален от сина си Зевс. Кронос, заедно с останалите титани, е изпратен в подземния свят.

3-та: Зевс (Юпитер, Йове). Царят на олимпийските богове.

4-та: Арес (Марс). Богът на войната.

5-та: Хелиос (Sol). Слънцето.

6-та: Афродита (Венера). Богинята на любовта и красотата.

7-ма: Хермес (Меркурий). Вестоносецът на боговете.

Мистерийни степени:

8-ма: Селена (Луна, Артемида). Луната.

9-та: Гая (Тера Матер). Земята.

10-та: Антихтон. Противоположната Земя.

Антихтон е най-високата степен, тъй като представлява възможността на човечеството да се трансформира. Докато Земята е корумпирана и пропаднала, нейната противоположност е точно обратното.

Митраистките степени на Илюминати

В по-късни времена, гръцките питагорейски степени са променени, според римската система. Седемте стандартни степени се превръщат в тези на митраизма, мистерийна религия, много близка до илюминизма.

Стандартни степени:

1-ва: Corax (Гарванът), под управлението на Меркурий.

2-ра: Nymphus (Невестата), под управлението на Венера.

3-та: Miles (Войникът), под управлението на Марс.

4-та: Leo (Лъвът), под управлението на Юпитер.

5-та: Perses (Персиецът), под управлението на Луната.

6-та: Heliodromus. (Пратеникът на Слънцето), управляван от Слънцето.

7-ма: Pater (Отецът/Бащата), управляван от Сатурн.

Мистерийни степени:

8-ма: Minerva. Символизирана от Совата на Минерва.

9-та: Magus. Символизирана от Феникса, свещената огнена птица, възкръсваща от пепелта.

10-та: Deus Absconditus. Скритият Бог, Абраксас, символизиран от Тетрактиса.

Последният от четирите главни символа на Илюминати е черепът с кръстосани кости, в чест на Симон Влъхва. Гръцкият Сфинкс също е важен елемент в символиката на ордена.

Това са степените на Илюминати и до днес. Мнозинството от членовете принадлежат към обикновените степени, а 10-тата е запазена за 12-те члена на управителния съвет. Самоличностите на членовете в него не се знаят от останалите, но на всяка церемония един от тях присъства с маска на лицето и провежда финалната част от церемонията.

Степените са десет, защото за Питагор числото 10 е било божествено. 1, 2, 3 и 4 също са били почитани, защото сборът им е 10 и оформят божественият триъгълник – Тетрактиса, символизиращ четирите елемента (земя, въздух, огън и вода), а събрани заедно – мистичният пети елемент – Квинтесенцията.

* * *

Tetraktys
Tetraktys

Тетрактисът е равностранен триъгълник, съставен от точки, подредени в четири реда – представящи визуално уравнението 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Тетрактисът съдържа шестоъгълник и триизмерен куб, очертани в изображението по-горе. Той също така символизира ключовите музикални интервали – 4:3, 3:2 и 2:1. Ако Тетрактисът се надгради, чрез добавяне на още редове до общо 36, то числото на 36-ят му ред е 666. 666-ят ред пък е равен на 222111. Когато стойностите на две последователни „триъгълни“ числа се съберат, резултатът е „квадратно“ число: 1 + 3 = 4, 3 + 6 = 9, 6 + 10 = 16, 10 + 15 = 25 и т.н.