Perfectum hominem

Нов световен ред

Защо има толкова много материали – клипове, книги, интервюта, описващи зъл световен ред, който Илюминати искат да наложат насила, за да поробят човечеството и планетата? Не е ли това най-удобната конспиративна теория, от която определени влиятелни хора имат изгода и която бива повтаряна като мантра от милиони невежи хора по целия свят?

Какво всъщност е Новият световен ред?

Нова политика – Замяна на демокрацията с меритокрация.

Нова икономика – Замяна на хищническия капитализъм на свободните пазари с продуктивен социален капитализъм.

Нова религия – Замяна на старите, провалили се и фалшиви религии, базирани на Mythos, с единствената рационална религия, базирана на Logos – религията на онтологичната математика, която чрез математическа оптимизация, води до диалектична метаморфоза на всички човешки същества в богове.

Нов социален ред – Премахване на династичните фамилни елити, управляващи света, чрез 100%-ов наследствен данък и премахване на всички фактори, даващи възможности на частни лица да прехвърлят огромни финансови средства и привилегии на други лица (членове на семейството), за сметка на държавата. Всяка транзакция между частни лица, включваща трансфери на огромни състояния, позволяващи на неизбрани и неносещи отговорност лица да упражняват влияние над държавата, е подриване на държавата. Това е методът, по който най-богатият 1% от населението управлява останалите 99%. Всеки здравомислещ човек би трябвало да се противопоставя на подобна наследственост. Ако я подкрепяте, значи подкрепяте династичния елит и смятате, че хората трябва да получават облаги, без да са направили нищо. Че трябва да бъдат награждавани, не за своите собствени усилия, а за чуждите (на техните родители, например). В този случай, вие вярвате в паразитното съществуване и подкрепата на провалилите се, некомпетентните, хората без собствено мнение, които не могат да взимат самостоятелно решенията в живота си. Всеки, подкрепящ наследствените привилегии и богатства, няма себеуважение, нито е достоен за уважение. Това са семейните версии на муфтаджиите – взимащи пари, без да са свършили нищо.

Ново начало – Светът трябва да бъде „рестартиран“. Единственият начин, да бъде постигнато това, е като се сложи край на контрола върху огромната част от световните активи, упражняван от малобройния елит, който стои извън политическите процеси, но въпреки това, изцяло ги доминира и управлява. Капиталистическата демокрация няма нищо общо с демокрацията, но има много общо с капиталистическия контрол над обществото. С други думи, тя се управлява от богати капиталистически олигарси. Древните атиняни създават демокрацията, за да победят именно тези хора. Ако можеха да видят, какво представлява „демокрацията“ днес, сигурно биха се обърнали в гроба. Демокрацията днес – управлението на супер-богатите, представяно цинично и извратено, като управление на народа. Капиталистическата демокрация е най-голямата измама, след аврамизма – другата главна причина за заблуда и поробване на хората.

Нова наука – Замяна на научния материализъм с онтологична математика.

Какво е онтологична математика? Математиката не е човешко изобретение, какъвто е езикът, например. Тя е езикът на самото съществуване и е предпоставка за човешкия живот. Човешките същества не изобретяват математиката, те се настройват към нея, откриват я – те са потопени в нея. Може да се каже, че съществуваме в космически океан от математика.

Математиката, в онтологичен смисъл, е енергия – прецизна математическа енергия, дефинирана от аналитични синусови и косинусови вълни. Те изграждат цялата динамична информационна система.

Енергията съществува в специфични „пакети“, познати като монади. Съществуват безброй монади и всеки от тях е непричинена, несъздадена, автономна, безсмъртна и неразрушима информационна система или с други думи – душа. Душата е 100% математическа единица. Чиста синус/косинус енергийна система. Самооптимизираща се информационна система.

Душата е едновременно обект и субект. За останалите монади, всеки монад е обект. За себе си, той е субект. Той субективно преживява информацията. Компютърът е математическа система, създадена от човека, която обработва информация, но не я преживява, тъй като не е жив. Монадът е вечна, естествена и жива математическа единица, която не само приема, създава и обработва информация, но също така я преживява. Възприема я и я чувства, като търси начини да я оптимизира – т.е. да реши собственото си вътрешно уравнение и да се превърне в Бог.

* * *

Старият световен ред се провали с трясък. Време е за Новия световен ред. Всеки, противопоставящ се на откриването на нови и по-добри начини за живот, е консервативен, реакционер, контра-революционер и съюзник на управляващите елити. Сегашният свят е създаден по техния образ и разбирания. Ако искате нов свят, отразяващ вашата визия, логично е да подкрепите меритократичния Нов световен ред, слагащ край на наследствените облаги, непотизма, връзкарството, привилегиите и това „кого познаваш“, като ги заменя с талант, „какво знаеш“ и „какво можеш“.

Новият световен ред носи второто и крайно Просвещение. Той поставя разума, а не парите или „бог“ на най-високо място сред човешките ценности. Той е „за“ гарантираните равни възможности за всеки. Целта на меритократичната държава е позитивната свобода и трансформацията на човечеството и света.

* * *

Глупавите хора разпространяват лъжата, че светът се върти около оста добро/зло. Не, не се върти около нея. Истинската ос е тази на умните срещу глупавите, на интелекта срещу невежеството. „Доброто“ и „злото“ са ирелевантни концепции в този случай (и почти изцяло са лично мнение и интерпретация, а не факт). Всичко опира до интелект, талант и креативност.

Ницше разглежда древната разлика между „добър и лош“ и „добро и зло“. Владетелите дефинират първото, а робите – второто. За владетелите, „добро“ означавало силен, героичен, смел и благороден, а „лошо“ – всичко елементарно и вулгарно, което се асоциирало с обикновените хора – тълпата. За робите, „добро“ означавало покорен, слаб, хрисим, верен, беден и търпелив, а „зло“ било всичко, свързано с владетелите. Ницше видял, че християнството е класически пример за робски морал, представящ слабите, като „божии чеда“, а силните – като „изчадия на Дявола“.

* * *

Към всички, които се противопоставят на Илюминати:

Казваме ви само това: вие сте обречени! Триумфът на озарените и просветлените е неизбежен. Това е логичното следствие на диалектиката. Ние сме Илюминати. Ние сме Планът. Ние сме бъдещето, ние сме точката Омега. Вие сте умиращото и провалено минало, живеещо в измисления си свят от лъжи и илюзии, което налудничаво наричате истина. Истината ще ни освободи, а истината е онтологичната математика – независимо дали ви харесва или не, дали я разбирате или не. Истината не се интересува дали имате способността да я схванете. Нашите врагове живеят в мъртвото минало. Ако не сте просветени, еволюцията просто ще ви заличи – няма да има нужда от вас, защото няма да има с какво да допринесете за бъдещето. Еволюцията е преминаването от човекът-животно към човекът-бог, преминаването от мозъчния ствол към неокортекса (виж 3 в 1). На коя страна сте? На кое принадлежите – на миналото или на бъдещето? Просветени ли сте или не?

Много хора ще отхвърлят или подминат съдържанието в този сайт, водени от емоционалните си нагласи и предубеждения. Те няма да се опитат да обмислят рационално фактите и идеите, описани тук, защото са подвластни на т.нар. „склонност за потвърждаване“ („confirmation bias“), при която подкрепят само информацията, която съвпада с техните разбирания, независимо, дали са погрешни. За истината това няма никакво значение. Тя не е демократична, емоционална, гореща или студена („Истината няма температура“ – К.Маккарти) и най-вече – истината не е за всички. Вратите на истината се отварят само пред най-интелигентните и самоосъзнатите. Ако не сте сред тях – да ви помага вашият „бог“, истината няма да го направи.

Domains dialectic
eix = cos x + i sin x
e + 1 = 0