Perfectum hominem

Кибалион // The Kybalion

The Kybalion
The Kybalion
The Kybalion

От древния Египет водят началото си фундамен­тални езотерични и окултни учения, които в продължение на хиляди години са оказвали много силно влияние върху философиите на всички народи, нации и хора. Египет, домът на Пирамидите и Сфинкса, е родното място на Скритата мъдрост и Мистичните учения. От неговото Тайно учение са заимствали всички народи. Индия, Персия, Халдея, Мидия, Китай, Япония, Асирия, древна Гърция, Рим и други древни култури участвали свободно в празника на знанието, което Жреците и Майсторите от Страната на Изида така свободно осигурявали за онези, които идвали, готови да черпят от великия запас с Мистично и Окултно Познание, събрано от великите Майстори от тази древна страна. В древния Египет живеели великите Адепти и Майстори, които никога не били надминати и които рядко били достигани през вековете, последвали техния тържествен полет от времето на дните на Великия Хермес. В Египет се намирала Великата ложа на Ло­жите на мистиците. През вратите на нейните Храмове минавали Неофити, които след това като Жреци, Адепти и Майстори се отправяли към четирите края на света, носейки със себе си скъпоценното знание, с готовността, грижата и желанието да го предадат на онези, които били готови да го получат. Всички ученици на окултното признават, че са задължени на преподобните Майстори от тази древна страна. Но сред великите Майстори на древен Египет някога живял един, когото Майсторите приветствали като „Майсторът на Майсторите“. Този човек, ако наистина е бил „човек“, е живял в Египет в най-дълбока древност. Бил е известен като Хермес Трисмегист. Той е бащата на Окултната мъдрост, основателят на астрологията, откривателят на алхимията. 

Download (BG) / Download (EN)