Густав Льо Бон – Психология на тълпите

March 30th, 2017

Големите сътресения, които предшестват промените в цивилизацията, на пръв поглед сякаш са предопределени от значителни политически преобразувания: нашествия на народи или сваляне на династии. И все пак един внимателен анализ на тези събития зад видимите причини най-често разкрива като реална причина наличието на дълбока промяна в мисленето на народите. Истинските исторически сътресения не са тези, […]

Books by Adam Weishaupt

August 18th, 2016

On May day 1776 Johann Adam Weishaupt founded the Bavarian “Illuminati” in the Electorate of Bavaria. He adopted the name of “Brother Spartacus” within the order. Even Encyclopedia references vary on the goal of the order, such as New Advent saying the Order was not egalitarian or democratic internally, and sought to promote the doctrines […]

Treatise of the Three Impostors // Traite Des Trois Imposteurs

March 23rd, 2016

The Treatise of the Three Impostors (Latin: De Tribus Impostoribus) is the name of a book denying all three Abrahamic religions: Christianity, Judaism, and Islam. The three “impostors” of the title were Jesus, Moses, and Muhammad. The existence of such a book, and the attribution of its authorship to various heretics and political enemies, was […]

David Riesman – The Lonely Crowd

August 5th, 2015

Social character is the product of social forms; in that sense, man is made by his society. Yet we know that social forms change; sometimes men change them; and character changes with them. What part does character play, then, in the initiation of change? Download

Платон – Федон

April 11th, 2015

Много се е спорило по въпроса кога точно е създаден „Федон“ – най- популярният философски диалог на Платон. Отнасян към най-ранното и към най-късното Платоново творчество, понеже не съдържа исторически факти, които да сочат по-точно годините на написването му, „Федон“ може да се датира само приблизително с оглед на засяганата проблематика и на особеностите на […]