Perfectum hominem

Фридрих Ницше – Тъй рече Заратустра

И тъй рече Заратустра на народа:
— Време е вече човек да си постави цел. Време е човек да засади кълна на своята върховна надежда.
Все още неговата почва е достатъчно богата за това. Но тази почва ще обеднее един ден, ще загуби силата си и нито едно високо дърво не ще може вече да покълне в нея.

Николо Макиавели – Избрани съчинения

Обикновено когато хората желаят да спечелят благоволението на някой владетел, те му поднасят в дар вещи, които са им най-скъпи, или такива, които най-много биха го зарадвали; затова често виждаме да подаряват на владетел коне, оръжие, брокати, скъпоценни камъни и други подобни украшения, достойни за неговото величие.

Джон Кенет Гълбрайт – Анатомия на властта

“Анатомия на властта” е книга на харвардския икономист Джон Кенет Гълбрайт. В нея той класифицира три типа власт: компенсаторна, при която подчинението се купува, принуждаваща, при която подчинението се печели чрез създаване на болезнена алтернатива, и условна власт, при която подчинението се придобива чрез убеждаване. Накратко – пари, сила и идеология.

Густав Льо Бон – Психология на тълпите

Gustave Le Bon - Psychologie des foules

Големите сътресения, които предшестват промените в цивилизацията, на пръв поглед сякаш са предопределени от значителни политически преобразувания: нашествия на народи или сваляне на династии. И все пак един внимателен анализ на тези събития зад видимите причини най-често разкрива като реална причина наличието на дълбока промяна в мисленето на народите.