Фридрих Ницше – Тъй рече Заратустра

May 5th, 2018

И тъй рече Заратустра на народа: — Време е вече човек да си постави цел. Време е човек да засади кълна на своята върховна надежда. Все още неговата почва е достатъчно богата за това. Но тази почва ще обеднее един ден, ще загуби силата си и нито едно високо дърво не ще може вече да […]

Николо Макиавели – Избрани съчинения

April 9th, 2018

НИКОЛО МАКИАВЕЛИ НА НЕГОВА СВЕТЛОСТ ЛОРЕНЦО ДЕ МЕДИЧИ “Обикновено когато хората желаят да спечелят благоволението на някой владетел, те му поднасят в дар вещи, които са им най-скъпи, или такива, които най-много биха го зарадвали; затова често виждаме да подаряват на владетел коне, оръжие, брокати, скъпоценни камъни и други подобни украшения, достойни за неговото величие. […]

Джон Кенет Гълбрайт – Анатомия на властта

January 28th, 2018

“Анатомия на властта” е книга на харвардския икономист Джон Кенет Гълбрайт. В нея той класифицира три типа власт: компенсаторна, при която подчинението се купува, принуждаваща, при която подчинението се печели чрез създаване на болезнена алтернатива, и условна власт, при която подчинението се придобива чрез убеждаване. Накратко – пари, сила и идеология. Властите допълнително са категоризирани […]

Густав Льо Бон – Психология на тълпите

March 30th, 2017

Големите сътресения, които предшестват промените в цивилизацията, на пръв поглед сякаш са предопределени от значителни политически преобразувания: нашествия на народи или сваляне на династии. И все пак един внимателен анализ на тези събития зад видимите причини най-често разкрива като реална причина наличието на дълбока промяна в мисленето на народите. Истинските исторически сътресения не са тези, […]

Books by Adam Weishaupt

August 18th, 2016

On May day 1776 Johann Adam Weishaupt founded the Bavarian “Illuminati” in the Electorate of Bavaria. He adopted the name of “Brother Spartacus” within the order. Even Encyclopedia references vary on the goal of the order, such as New Advent saying the Order was not egalitarian or democratic internally, and sought to promote the doctrines […]