Perfectum hominem

Фридрих Ницше – Тъй рече Заратустра

И тъй рече Заратустра на народа: — Време е вече човек да си постави цел. Време е човек да засади кълна на своята върховна надежда. Все още неговата почва е достатъчно богата за това. Но тази почва ще обеднее един ден, ще загуби силата си и нито едно високо дърво […]

Николо Макиавели – Избрани съчинения

НИКОЛО МАКИАВЕЛИ НА НЕГОВА СВЕТЛОСТ ЛОРЕНЦО ДЕ МЕДИЧИ “Обикновено когато хората желаят да спечелят благоволението на някой владетел, те му поднасят в дар вещи, които са им най-скъпи, или такива, които най-много биха го зарадвали; затова често виждаме да подаряват на владетел коне, оръжие, брокати, скъпоценни камъни и други подобни […]

Джон Кенет Гълбрайт – Анатомия на властта

“Анатомия на властта” е книга на харвардския икономист Джон Кенет Гълбрайт. В нея той класифицира три типа власт: компенсаторна, при която подчинението се купува, принуждаваща, при която подчинението се печели чрез създаване на болезнена алтернатива, и условна власт, при която подчинението се придобива чрез убеждаване. Накратко – пари, сила и […]

Густав Льо Бон – Психология на тълпите

Gustave Le Bon - Psychologie des foules

Големите сътресения, които предшестват промените в цивилизацията, на пръв поглед сякаш са предопределени от значителни политически преобразувания: нашествия на народи или сваляне на династии. И все пак един внимателен анализ на тези събития зад видимите причини най-често разкрива като реална причина наличието на дълбока промяна в мисленето на народите. Истинските […]

Books by Adam Weishaupt

On May day 1776 Johann Adam Weishaupt founded the Bavarian “Illuminati” in the Electorate of Bavaria. He adopted the name of “Brother Spartacus” within the order. Even Encyclopedia references vary on the goal of the order, such as New Advent saying the Order was not egalitarian or democratic internally, and […]