Perfectum hominem

Платон – Федон

Много се е спорило по въпроса кога точно е създаден „Федон“ – най- популярният философски диалог на Платон. Отнасян към най-ранното и към най-късното Платоново творчество, понеже не съдържа исторически факти, които да сочат по-точно годините на написването му, „Федон“ може да се датира само приблизително с оглед на засяганата […]